FANDOM


Chào mừng các bạn đến với Pokemon FanClub !Edit

Chào mừng các bạn đến với Pokemon FanClub. Nội dung của Group:

- Mỗi mem được lựa chọn trở thành một Pokemon mình thích bằng cách inbox với admin.

- Nên đăng bài chủ yếu về Pokemon. Nội dung đăng có thể là ảnh đẹp, ảnh cắt từ video, ảnh tự vẽ, ảnh chế, sub, bài viết về game, anime, v.v... mà mình muốn chia sẻ. (Cấm R..+, hentai, kinh dị ❌)

- Level của Pokemon phụ thuộc vào chất lượng,số lượng bài viết và lượng reaction. Các Pokemon khi đến lv nhất định có thể tiến hóa, hoặc không nếu muốn. Cũng có thể nhận được Items, Evol Stone, type moves hay máy Trade để giúp Pokemon tiến hóa. Pokemon mới nhận luôn ở lv5.

- Mỗi tuần sẽ có mini-event giúp Pokemon lên lv nhanh hơn, nhận được nhiều items hơn thông qua kết quả event. Sự kiện tháng có thể có hoặc không. Không làm cũng không sao, còn làm thì sẽ được thưởng.

Tham gia nào! Edit

Link Group: https://www.facebook.com/groups/281327265799745/

Link Discord: https://discord.gg/aJ6ZCjM

Danh sách các Admin Edit

Danh sách các Admin:

AD001/ Victini AD002/ Lunala AD003/ Zeraora AD004/ Riolu
Victini-0
Lunala
Shiny Zeraora
Riolu-1
Link: https://pokemon-fanclub.wikia.com/wiki/Victini/AD001 Link: https://pokemon-fanclub.wikia.com/wiki/Lunala/AD002 Link: https://pokemon-fanclub.wikia.com/wiki/Zeraora/AD003 Link:https://pokemon-fanclub.wikia.com/wiki/Riolu/AD004
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.